Męska niemoc czyli zaburzenia erekcji

Problemy z potencją i erekcją

Z badań[1] które w lutym 2016 roku przeprowadziła pracownia GfK Polonia wynika, że ponad 65% mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji nie konsultuje tej dysfunkcji z lekarzem. Termin „zaburzenia erekcji” (erectile dysfunction- ED)  to stan, w której mężczyzna nie jest zdolny do osiągnięcia lub utrzymania wzwodu w stopniu wystarczającym do odbycia satysfakcjonującego stosunku seksualnego. Oczywiście jedno niepowodzenie o niczym nie przesądza. Może się zdarzyć każdemu. Jeśli jednak problem ten pojawia się w co najmniej 25% podejmowanych prób, mężczyzna powinien zaczerpnąć specjalistycznej pomocy[2] .

Jak twierdzą specjaliści, zaburzenia erekcji to jednak sprawa dla wielu mężczyzn intymna i wstydliwa.

Wielu mężczyzn, szczególnie młodych, wstydzi się rozmawiać z lekarzem na temat problemów seksualnych i swojej „niesprawności”. Z obawy przed wyśmianiem mężczyźni często bagatelizują problemy z osiągnięciem wzwodu, tłumacząc się, że to ze względu na  wiek lub przemęczenie pracą. Czasami także  sami lekarze odczuwają dyskomfort w sytuacji rozmowy na ten temat[3],

Seks to cement spajający związek dwojga ludzi. Brak udanych kontaktów seksualnych może prowadzić do rozpadu więzi.

Dodatkowo, rezygnując ze współżycia skracamy sobie życie. Istnieje bowiem zależność pomiędzy seksem a długością życia. Sprzyja on przecież zdrowiu psychicznemu i fizycznemu: aktywizuje układ krążenia, mięśniowy, oddechowy, wzmacnia odporność. Wyzwala również pozytywne reakcje w mózgu. Dla naszego zdrowia, lepiej więc nie rezygnować z seksu[3].


[1] Badanie przeprowadzone metodą CAWI przez GfK Polonia w lutym 2016 r. Analizą objęto reprezentatywną grupę 600 Polaków w wieku 40-65 lat, u których występowanie problemów z potencją zostało stwierdzone na podstawie odpowiedzi na pytania kwestionariusza IIEF5. Badania dostępne w siedzibie Adamed Sp. z o.o.

[2] Izdebski Z. Obawy i trudności w życiu seksualnym. Rocznik Lubuski. 2006;32(2)

[3] http://www.poradnikzdrowie.pl/seks/problemy-z-seksem/Meska-niemoc-czyli-zaburzenia-erekcji_33814.html data dostępu: 6.10.2016

MAXON ACTIVE
Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: MAXON ACTIVE (Sildenafilum).
Dawka substancji czynnej: Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.
Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana.

Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego MAXON ACTIVE niezbędna jest stymulacja seksualna.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Opakowanie: 2 tabletki powlekane w blistrze, w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.

Jedna uwaga do wpisu “Męska niemoc czyli zaburzenia erekcji

  1. U mnie sprawdziło się i co najważniejsze pomogło regularne stosowanie żeń-szenia. Poczytałem trochę na ten temat i dowiedziałem się dobrych właściwościach, brałem ponad miesiąc gold żeń-szeń complex (głównie ze względu na zawartość trzech różnych odmian: Amerykańskiej, Koreańskiej i Syberyjskiej)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.